Om mig

en bro - til en fremtid

Om mig

 

2012 Selvstændig psykolog

Ansættelser

2019 Ekstern lektor Ålborg Universitet

2001 Lektor på DPU(senere JCVU, nu VIA

University College), Århus

1998 Adjunkt på DPU Århus.

1996 Amanuensis på DLH i Århus.

1994 Skolepsykolog på PPR i Odder.

Sideløbende timelærer på DLH - forskellige

forløb under de lokale uddannelsestilbud,

bl.a. skoleudvikling, gensidig supervision,

udvikling af lærerpersonen.

1993 Skolepsykolog på PPR i Århus, afdeling Syd.

1979 Lærer på Jellebakkeskolen i Århus. Deltog i flere udviklingsprojekter.

Uddannelser

2016 specialist i psykoterapi med voksne

2016 Certificeret psykodynamisk triangulær terapeut (3-årig. udd. ved Lise Maj Jensen)

2011 Supervisor i arbejds- og organisationspsykologi

2009 Specialist i arbejds- og organisationspsykologi

2007 Ph.D.

1997 Autoriseret af Psykolognævnet

1995 Cand. pæd. psyk. fra DLH i Århus

1979 Lærereksamen fra Århus Seminarium

Medlem af

Dansk Psykologforening

Organisationspsykologisk Selskab

Gestaltterapeutisk Forum

Netværk

IGP - netværk for integrativ gestalt praksis.

OK - organisationsudviklings-kompagniet. Et netværk bestående af Merete Houston Lund, Mads Krarup og jeg. Tilsammen udbyder vi et specialist uddannelsesforløb i arbejds- og organisationsudvikling - grundstammepakken.

ALK - aktionslæringskompagniet. Netværk bestående af Benedicte Madsen, Marianne Thrane og jeg. Se: www.al-kompagniet.dk eller http://www.xn--aktionslrings-kompagniet-ddc.dk/

NIVID - Netværk for Integrativ Vitaliseringspædagogik, Intervention og Dannelse

Aktionslaering - Netværk, hvis formål er at generere og formidle viden om aktionslæring. Se: www.aktionslaering.dk

Nyt liv i enhedsskolen - Netværk, om at skabe nyt liv i enhedsskolen og dele erfaringer hermed. Se: www.nyenhedsskole.wordpress.com/

Certificeringer

2016 NEO-PI-3 (Personlighedstest - klinisk)

2006 TCI (Team Climate Inventory)

2004 NEO PI-R (personlighedstest - erhverv)

Kurser

2016 Wisc-IV - Intelligent testning med WISC, Psykolog Kim Gabriel Hansen

2016 Diagnostisering og måling af sværhedsgrad af depression - MDI og Hamilton. DPF

2016 Psykologforeningens kurser i Psykoterapeutisk Behandling, Personlighedsforstyrrelser og

Personlighedsteori og Assessment, Lovgivning og etik.

2015 Årskursus i "integrativ gestaltpraksis" ved Michael Sonne, JanTønnesvang og James

Hammink.

2014 "Årskursus - 2014. Paradokser og dilemmaer i menneskelige relationer - et i et ledelses- og

teamperspektiv", v. Organisationspsykologisk

selskab

2013 "6. Internationale Gestalt konference", med oplæg af bl.a. Scott

Kellogg og Bob Resnick

2013 ”Årskursus 2013– stress mod år 2020”, v. Organisationspsykologisk

selskab

2012 Kursus i "Organisatorisk kompleksitet og konsulentrollen" v. Mette

Amtoft og Arne Vestergaard; Dansk Psykologforening

2012 Kursus i "Metode i kortlægning og diagnostik" ved Steen Visholm;

Dansk Psykologforening

2009 Årskursus i "integrativ gestaltpraksis" ved Michael Sonne, Jan

Tønnesvang og James Hammink.

2008 Kursus i ”Konsultativ tilgang til konflikthåndtering, konflikt-

mægling/meditation – en metode til konfliktløsning”; Dansk

Psykologforening/Søren Braskov

2007 Kursus i ”Organisationsanalyse”; Dansk Psykologforening, Steen

Visholm

2007 Kursus i ”Psyke og soma”; Dansk Psykologforening/Gunnar Rosén

2007 Kursus i ”Ledelse og organisation”; Dansk Psykologforening/Vibe

Strøer

1998 -2006 Diverse Ph.D kurser. Metode kurser - om kvalitative og

kvantitative metoder. Akademiske afhandlinger – veje til god

formidling. Nyere sociologiske teorier – Bourdieu, Foucault,

Habermas, Giddens, Luhmann. Videnskabsteoretiske positioner og

skole- og uddannelsesforskning. Studier i læring – teoretiske og

empiriske positioner. Diskursanalyse som mødested. Konstruktivisme

2- opfølgningskursus. Subjektet og den Anden. Biografisk metode.

2000 Dispuk kursus: psykologen som konsulent

1998 Kursus om ”konstruktivistisk erkendelsesteori”

1998 Kursus i organisationsudvikling i relation til egne erfaringer, med

Henriette Christrup

1998 Efteruddannelse for PPR-psykologer Modul a. Psykologisk-pædagogisk

forsknings- og udviklingsarbejde.

1997 Efteruddannelse for PPR-psykologer Modul e. Forebyggelse.

1997 Efteruddannelse for PPR-psykologer Modul b. Nyere teorier af

betydning for den psykologisk-pædagogiske praksis.

1997 Tosprogede og samarbejde på tværs ved Christian Horst

1997 Kursus i systemudvikling med Benedicte Madsen og Søren Willert

1997 Udvikling af konsulentrollen i forhold til konflikthåndtering med Per

Bøjlund

1996 Strukturel-systemisk familieterapi med Ville Lauersen

1994 - 2010 Supervision og oplevelsesorienteret gruppeterapi med

Marchen Møller og senere med Bergliot Nielsen.

1995 Supervision og faglig vejledning af yngre kandidater på det arbejds-

og organisations psykologiske område” Dansk psykologforening/Kitty

Dencker

1995 "Børn med MBD/DAMP” m.bl. A. Trillingsgaard

1995 - 1996 ”Rorschach testen” med Else Wulf

1995 ”Iagttagelse og testning af to-sprogede børn” med Anne M. Kidde og

Vibeke Lyngsø

1994 Supervision og psykologfaglig vejledning af yngre kandidater; Dansk

Psykologforening/Thomas Iversen

1992 - 1994 Oplevelsesorienteret gruppeterapi med Marchen Møller

1979 - 1991 Diverse kurser på bl.a. DLH. F.eks.: Specialundervisning i

skolen. Børns udtryksformer. Regning/matematik i 1-3 kl.

Selvformulerende studiegrupper. M.m.

Forskningserfaring

2008 - 2011 Engagement vs. følelsesmæssigtilbagetrækning – en

undersøgelse af sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og

forandringsprocesser i fusioneret organisation. 3-årigt udviklings- og

aktionsforskningsforløb for Lisbjerg skoledistrikt.

2003 - 2006 En undersøgelse af sammenhæng mellem ”Skolekultur,

disciplin og udbytte”, finansieret at Rockwoolfonden.

2000 - 2003 2½ års udviklingsarbejde og aktionsforskning for Silkeborg

kommune. ”Buskelundskolen- fremtidens skole for nutidens børn”.

1997 - 2000 ”Århus skolevæsen - en lærende organisation”. Et udviklings

og aktionsforskningsforløb.

Som psykolog med fokus på personlig udvikling, anlægger jeg et integrativt selvpsykologisk perspektiv. Afhængig af dine behov og udviklingsønsker, tilbyder jeg coaching, supervision, vejledning og terapi.

Som terapeut arbejder jeg primært ud fra et integrativt gestaltpsykologisk perspektiv, men vil inddrage andre tilgange afhængig af din aktuelle udfordring.

Kirsten Bro

aut. psykolog - specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi - Ph.D.