Publikationer

en bro - til en fremtid

Publikationer

Bro, K. m.fl.(2014): Hands on aktionslæring - en guidet tour i 6 trin. VIA Videreuddannelse

Bro, K. & Thrane, M. (2013): Værdiskabelse gennem aktionslæring. I: Kjeldsen & Asmussen (red.)

Velfærdsinnovation - i og med praksis. VIA Systime.

Bro, K. (2012): Ledelse af skoleudvikling - rettethedstænkning som

bindeled mellem skolens kerneydelse og

organisationsudvikling. I: Tønnesvang, J. & Ovesen,

M.(red.); Psykologisk ilt i pædagogisk og

organisatorisk arbejde - praksisudvikling på grundlag

af integrativ selvpsykologi. Klim.

Bro, K. (2011): Læreres relation til kolleger og ledelse. I: Hermansen,

Mads; Lærerens psykologibog - Læringsledelse,

didaktiske opgaver og samarbejde. Akademisk forlag.

Bro, K., Løw, O. & Svanholt, J. (2009) (red.): Psykologiske perspektiver på intervention. Dansk

Psykologisk Forlag.

Bro, K. (2009) Hvordan kan det selvstyrende team kvalificere sit arbejde?

Artiklen er udgivet på VIA - CLOU´s hjemmeside.

Bro, K. (2007) i Hermansen, M. (2007) (red.): Læringsledelse. Løft

til læring i skolen. Forlaget Samfundslitteratur.

Bro, K. (2007 i Hermansen, M. (2007) (red.): Skolens gode og onde

cirkler. En empirisk forløbsundersøgelse i 4. og 5.

klasse af elevstandpunkt og holdninger til uro, disciplin

og læring. Forlaget Samfundslitteratur.

Bro, K. (2007): Lærerselv – mellem personlighedstræk og auto-

biografisk fortælling. Phd-afhandling. DPU, København.

Bro, K., L. Wørts (2003): Buskelundskolen – styret af visioner og

mål, forankret i praktisk skolehverdag. Rapport –

2½års udviklingsarbejde og aktionsforskning. Rapport

kan rekvireres ved Kirsten Bro eller ved henvendelse

til Silkeborg Kommune.

Bro, K. (2003): Når samarbejdet om skolestart skaber læring i

organisationen. I ”Skolen som lærende organisation – i

teori og praksis”. Klim.

Bro, K. (2000): Teamet i skolen i spændfeltet mellem organisation og

person. Danmarks Lærerhøjskole i Århus.

Bro, K. (1999): Hvad er der på spil? En pædagogisk-psykologisk

indfaldsvinkel. I: ”På sporet – en antologi om

undervisning i dansk som andetsprog.” Undervisnings-

ministeriet, uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 30.

Bro, K., L. Kjeldsen, B. Ryberg (1998): På vej mod …- en

lærende organisation. Danmarks Lærerhøjskole i

Århus.

Kirsten Bro

aut. psykolog - specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi - Ph.D.