Selvudviklingkonkret

en bro - til en fremtid

Selvudvikling

Med psykodynamisk forståelse af selvet (Kohut, Tønnesvang) vil vi systematisk arbejde med vitalisering.

En oplevelse, der kan initiere et ønske om selvudvikling, kunne lyde således:

- jeg ønsker at kommer videre med mit liv.

- hvad er det jeg har "gang i", og er det det jeg vil?

- jeg synes ikke jeg bliver set og værdsat, i det jeg går og gør.

- jeg synes ikke rigtig jeg dur til noget, og er lidt energiforladt.

-

Denne tilgang er oplevelsesorienteret og vil kunne strække sig over kortere og længere tid afhængig af, hvad du overlever som meningsfuldt.

Selvudvikling kan være relevant for ledere, professionsudøvere og privatpersoner.

Personlighedsudvikling

Et personlighedsudviklingsforløb vil kunne starte med, at undersøge dine forholdsvis stabile personlighedstræk ved hjælp af en personlighedstest (NEO PI-R).

Sammen vil vi analysere og prøve at forstå de mere eller mindre hensigtsmæssige mønstre. Med afsæt i dette analysearbejde vil vi fokusere på et tema/få temaer og arbejde terapeutisk med dette/disse.

Vi vil også kunne starte uden test.

Personlighedsudvikling kan være relevant for ledere, professionsudøvere eller privat personer og vil generelt trække sig over en længere periode.

Kirsten Bro

aut. psykolog - specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi - Ph.D.