Supervision-psykologer

en bro - til en fremtid

Supervision af psykologer - individuelt og i grupper

Supervisionen foregår på integrativt grundlag, dvs. at hvis vi skønner, at det er relevant og muligt, så integrerer vi forskellige teoretiske og praktiske måder at forstå og arbejde med det menneskelige i de professionelle udfordringer, som I hver især har fokus på.

Supervisionsgruppe - 2 personer - mhp. autorisation

20 timer (med mulighed for forlængelse til 40)

Denne gruppe er tænkt til psykologer, der er på vej mod autorisation og som finder det arbejds- og organisationspsykologiske perspektiv interessant.

Tidspunkt: Kan forhandles. Ønsker til tidsramme kan fremsendes.

Holdstørrelse: 2 deltagere

Sted: Risskov, Havgaardsvej 35c

Pris: 10.000 kr. + moms, pr. person

Supervisionsgruppe - max 5 - mhp. autorisation og/eller specialisering i arbejds- og organisationspsykologi

60 timer

Denne gruppe er tænkt til psykologer, på vej mod specialistgodkendelse og/eller autorisation. Der er fokus på grupper og organisationer under forandring. Opgaver kan være organisations- og ledelsesudvikling, teamudvikling, udvikling af psykisk arbejdsmiljø, fusioner af organisationer, håndtering af konflikter, aktionslæring, mm.

Tidspunkt: Første mødedag aftales ved henvendelse. Herefter aftales/forhandles (doodle) øvrige mødedage.

Holdstørrelse: Max 5 deltagere

Sted: Risskov, Havgaardsvej 35 c

Pris: Hvis 5 personer så 12.000 kr. + moms, pr. person

Individuel supervision mhp. autorisation eller specialisering

Omfang, tidspunkter, form og forhandling af pris sker individuelt.

Kirsten Bro

aut. psykolog - specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi - Ph.D.