Supervisiontilprofessionsudoeverekonkret

en bro - til en fremtid

Supervision

Arbejder du med mennesker, har en opgave af pædagogisk og/eller psykologisk karakter og ønsker du at blive superviseret på de opgaver, du varetager, skal du være velkommen til at henvende dig.

Jeg giver supervision i forhold til en enkelt afgrænset opgave, og i et længere varende forløb, hvor der også vil være mulighed for undervisning i relevante temaer. Det er dig og dine behov, der afgør dette.

Jeg forstår (jf. Willert og Madsen) supervision som en kontraktstyret og pædagogisk orienteret samtale, hvorunder supervisanden får lejlighed til at forholde sig undersøgende til egne arbejdsmæssige problemstillinger med henblik på at uddrage en læring om sine egne faglige og personlige forholdemåder.

Således vil vi løbende forhandle kontrakt i forhold til, hvad du vil superviseres på og hvordan supervisionen skal foregå.

Kirsten Bro

aut. psykolog - specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi - Ph.D.