Forside

en bro - til en fremtid

Velkommen

Jeg hedder Kirsten Bro. Jeg er autoriseret psykolog og har specialiseret mig i arbejds- og organisationspsykologi, hvilket vil sige, at jeg har erfaring med udvikling af organisationer, team, ledelse, medarbejdere og samarbejde.

Jeg har et bredt netværk af kollegaer, som jeg sparrer med om opgaveløsninger.

Udover at være veluddannet og erfaren, evner jeg at kunne være i det svære og åbne for nye muligheder, der fremmer udvikling.

Udvikling kan angå organisationen/teamet eller dig selv som person.

 

Som udviklingskonsulent i organisationer/team anlægger jeg et integrativt organisationspsykologisk perspektiv. Her har jeg særlig fokus på de dynamiske kræfter, der gør sig gældende i mennesker, grupper og organisationer under forandring, uden at tabe blikket for struktur, strategi og økonomi. 

 

Som udgangspunkt udvikles organisationer og team, når dets medlemmer

- er i kontakt med sig selv, hinanden og opgaven

- handler i forlængelse heraf styret af idealer og visioner

- systematisk reflekterer deres erfaringer i fællesskab

 

Leder- og medarbejdertrivsel er nøglefaktorer i organisationsudviklingsprocesser, og fremmes når man 

- har er klarhed om opgaven, rammerne og visionen,

- finder mening i arbejdsopgaven og har indflydelse på den

- har de nødvendige kompetencer og bliver anerkendt for indsatsen

- er socialt forbundet

 

Jeg ser det som min væsentligste konsulentopgave at yde hjælp til selvhjælp, i forhold til konkrete udfordringer eller udviklingsønsker organisationen, teamet eller ledelsen har. Som følge heraf skabes, forhandles og reforhandles arbejdsmetoder løbende i overensstemmelse med situationen og medlemmernes behov.

Jeg formidler gerne det valgte teoretiske og metodiske afsæt.

 

 

Jeg er også specialist i psykoterapi med voksne og tilbyder behandling såvel som personlig udvikling.

Som psykolog med fokus på behandling og/eller personlig udvikling, anlægger jeg et integrativt selvpsykologisk perspektiv. Afhængig af dine udfordinger, behov og udviklingsønsker, tilbyder jeg coaching, supervision, vejledning og terapi.

 

Som terapeut arbejder jeg primært ud fra et integrativt gestaltpsykologisk perspektiv, men vil inddrage andre tilgange afhængig af din aktuelle udfordring.

 

Jeg har ikke overensskomst med sygesikringen, så hvis du kan få offentligt tilskud til psykologhjælp, foreslår jeg, at du kontakter mine psykolog-kollegaer, som har en sådan overenskomst.

Du kan have mulighed for tilskud til psykologbehandling via en sundhedsordning eller dit forsikringsselskab.

Kirsten Bro

aut. psykolog - specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi - Ph.D.