aktionslæring

en bro - til en fremtid

Aktionslæring

Min forståelse af aktionslæring knytter væsentligst an til Benedicte Madsens forståelse. Hun forstår aktionslæring som reflekteret læring i fællesskab, vel at mærke et fællesskab, der er forpligtende over tid med maksimal grad af frivillighed. Brændstof for læringen er real-life-real-time aktioner (=projekthandlinger), som er relateret til deltagernes daglige arbejdsmæssige praksis. Deltagerne har hver især ejerskab til deres Al-projekt, og projekterne er af en sådan art, at projektejerne vover pelsen.

I nogle tilfælde er projekterne forandringsorienterede. Der kan eventuelt være tale om et fælles overordnet projekt kombineret med individuelle delprojekter.

Læringen medieres i en læringsgruppe, som er relativt stramt, men også rummeligt rammesat, og hvor undersøgende samtale og refleksion, distance og fokus, støtte og udfordring er pædagogiske virkemidler. Typisk vil flere læringsgrupper indgå som del af et større program, således at der foregår læringsorienterede aktiviteter også i storgruppen, bl.a. gennem mere traditionel undervisning i tilpasset udgave.

Al-projekter er projekter, som relaterer sig til deltagernes arbejdsmæssige praksis og hvor deltagerne har ejerskab, hvorfor de også kaldes projektejere. Sådanne projekter arbejdes der med i læringsgrupper. Et AL-projekt skal have et formål, dvs. vedrøre handlinger, der som intention har at gøre en forskel, ”ude i verden”, i forhold til andre eller andet end projektejeren selv.

Læring(s-ønsker) henviser til den personlige læring fra AL-projekterne. Der kan dog også være tale om kollektive projekter og i de tilfælde kan læringen angå kollektivet.

 

Konkrete eksempler

Jeg har flere års erfaring med at uddanne aktionslærings-konsulenter (prokal forløb).

 

Derudover har jeg selv fungeret som aktionslærings-konsulent i flere større og mange mindre sammenhænge.

 

F.eks. har jeg i samarbejde med Marianne Thrane gennemført et 2 årigt (2010-2012) aktionslæringsforløb for samtlige skoleledelsesteam i Skanderborg Kommune (19 skoler). Aktionslæringsforløbet var valgt som metodisk tilgang i et projekt, der omhandlede ledelsesteamudvikling generelt og specifikt i forhold til at udvikle en mere inkluderende skole. Et projekt der havde Skanderborg Kommune/B&U direktøren samt et pæd. udvalg som projekt-ejere.

 

Som mindre opgave kan nævnes teamudvikling med aktionslæring som udviklingsmetode. Dette har jeg erfaring med fra mange organisationer.

Kirsten Bro

aut. psykolog - specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi - Ph.D.