forbedringafpsykiskarbejdsmiljø

en bro - til en fremtid

Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø

Et psykosocialt arbejdsmiljø vedrører sammenhængen mellem arbejdslivets organisatoriske betingelser og de individuelle forudsætninger og værdier, som kommer til udtryk i en mere permanent indstilling til det konkrete arbejde.

Der er flere psykosociale faktorer, der er centrale i dette forhold, nemlig autonomi, integration og kooperation. En forbedring af det psykiske arbejdsmiljø vil fokusere på disse faktorer med det formål, at fremme medarbejdernes trivsel og bidrage til produktivitet og kvalitet i virksomhedens kerneydelse.

 

Dette kan bl.a. opnås ved at fokusere på organisationsmedlemmernes grundlæggende behov og vil have som mål, at medarbejderne

- har klarhed om opgaven, rammerne og visionen,

- finder mening i arbejdsopgaven og har indflydelse på den

- har de nødvendige kompetencer og bliver anerkendt for indsatsen

- er socialt forbundet

 

Dette kan også opnås ved at fokusere på virksomhedens sociale kapital, som er den egenskab ved virksomheden, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse deres kerneopgave. For at kunne løse denne er det nødvendigt, at medarbejderne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt fagligt niveau af tillid og retfærdighed.

 

Et forløb, der arbejder med forbedring af det psykiske arbejdsmiljø vil således undersøge sammenhængen mellem de organisatoriske betingelser og de individuelle forudsætninger og værdier. Resultatet af denne analyse, vil pege på mulige forbedringstiltag, der løbende forhandles med implicerede parter i en fremadskridende reflekteret udviklingsproces.

Kirsten Bro

aut. psykolog - specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi - Ph.D.