fusionerogkulturmøder

en bro - til en fremtid

Fusioner og kulturmøder

Når virksomheder/institutioner lægges sammen mobiliseres medarbejderes/lederes følelser.

 

Disse følelser kan være af en sådan art eller have et sådant omfang, at det kan være svært, at få organisationen til at fungere og levere i forhold til kerneydelsen.

 

Derfor kan det være hensigtsmæssigt, at trække på en ekstern konsulent, der kan være i feltet, rumme følelserne, hjælpe parterne med at reflektere, det der sker og finde ny identitet og mening i den fusionerede organisation. En identitet, der også indebærer nye måder at kunne handle på.

 

 

Tværfagligt teamsamarbejde er et krav i mange organisationer i dag. Når forskellige professioner (f.eks. læger og sygeplejersker, lærer og pædagoger) skal samarbejde bliver kulturelle forskelle synlige. Disse forskelle kan blive til udfordringer, der hæmmer det tværfaglige samarbejde.

Også i dette tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at inddrage en ekstern konsulent til at fremme udvikling af det tværfaglige samarbejde.

 

Jeg har erfaringer med, at lede sådanne processer i større eller mindre, primært offentlige, virksomheder.


Kirsten Bro

aut. psykolog - specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi - Ph.D.