gultlysogfyraftensmøder

en bro - til en fremtid

Gult lys for  ledere

"Gult lys" for ledere er tænkt, som et nødvendigt forum, hvor der er dømt "vent" - med at handle. Dvs. at du legitimt stopper op, og holder den nødvendige fyraftenspause til omtanke og refleksion sammen med ligemænd, før du atter skal handle.

 

Fyraftensmøde for ledere på Havgårdsvej

Dette tilbud henvender sig til ledere af offentlige institutioner.

Formålet med eftermiddagen er at møde andre ledere, der ønsker at netværke mhp. at sparre hinanden i forhold til et udviklingsprojekt eller i forhold til dagligdagens ledelsesmæssige udfordringer.

Derudover vil jeg indlede møderne med et fagligt oplæg om et aktuelt tema.

 

Fyraftensmøder udbydes 4 gange om året, kl. 16-18 på Havgaardsvej 35c.

Du melder dig til, ved at maile til post@kirstenbro.dk

Det er gratis og uforpligtende at deltage.


Du finder de aktuelle datoer under fanebladet "aktuelt" eller ved at maile til post@kirstenbro.dk.


Kirsten Bro

aut. psykolog - specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi - Ph.D.