konfliktmægling

en bro - til en fremtid

Konfliktmægling

En konflikt defineres forskelligt:

- en strid mellem modstridende interesser og behov.

- en krise i menneskers interaktion.

- en "besværlig forskellighed" eller modsætning mellem mennesker, som truer menneskelige behov. Dels tab af samhørighed, tryghed og stabilitet og dels tab af selvrespekt, egenværdi og myndighed.

 

Afhængig af, hvordan I forstår jeres konflikt, vil vi forhandle os frem til en frivillig proces kendetegnet ved dyder som: at møde konflikten åbent, erkende uenighed, undersøge, turde spørge og være tydelig.

 

Som mægler vil jeg være upartisk og inspirere jer til selv at tage ansvar for løsning af den opståede konflikt under kyndig ledelse.

 

Jeg har erfaring med konfliktløsning i ledelsesteam, tværfaglige team og samarbejdsgrupper.

Kirsten Bro

aut. psykolog - specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi - Ph.D.