lederudviklingogledergruppeudviforløb

en bro - til en fremtid

Lederudvikling og ledergruppeudvikling i forløb

Lederudvikling i forløb

Hvis du ønsker at udvikle dig som lederperson i dit lederskab, kan du henvende dig som enkelt person. Med afsæt i dit/dine udviklingsønsker tilrettelægger vi sammen et udviklingsforløb med fokus på f.eks. større selvindsigt, indsigt i hvad der sker i relationen mellem dig og dine medarbejdere, større gennemslagskraft...

Et personligt leder-udviklingsforløb vil kunne strække sig over ca. ½ år, med 5-10 konsultationer. 

Forud for forløbet, vil jeg gennemføre én, for begge parter uforpligtende, personlig samtale med dig mhp. at klargøre, om vi vil forpligte os.

 

Lederteamudvikling i forløb

Hvis I ønsker at udvikle jer som ledelsesteam, kan I henvende jer som team. Med afsæt i jeres udviklingsønsker tilrettelægger vi sammen et udviklingsforløb med fokus på f.eks. forbedring af kommunikationen, bedre udnyttelse af ledelsesteamets/teammedlemmernes kompetencer og at kunne agere som team i forhold til mission og vision.

Et lederteam-udviklingsforløb vil kunne strække sig over ca. ½ år, med 5-10 konsultationer, men kan også være af kortere varighed. Omfanget tilpasses udviklingsønsket.

Forud for forløbet, vil jeg gennemføre én, for begge parter uforpligtende samtale med jer mhp. at klargøre, om vi vil forpligte os.

 

Ledergruppeudvikling i forløb

Hvis du ønsker lederudvikling og ser en fordel i, at arbejdet sker i en gruppe med mulighed for at lave øvelser, arbejde med gruppedynamikker, m.m., så er der mulighed for det.

Du henvender dig med dette ønske og bliver skrevet op. Når der er et hold på max 8 deltagere, vil du blive kontaktet.

Ledergruppeudvikling i forløb, vil normalt vare 5-10 dage og strække sig over ½ år.

Forud for forløbet, vil jeg gennemføre én, for begge parter uforpligtende samtale med dig mhp. at klargøre, om vi vil forpligte os.

Kirsten Bro

aut. psykolog - specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi - Ph.D.