skoleudvikling

en bro - til en fremtid

Skoleudvikling

Skoleudvikling kan være mange ting lige fra at indføre en ny praksis indenfor et afgrænset felt (f.eks. i forhold til forældresamarbejde, individuelle elevplaner, mobning, samarbejde, brug af I-pads, integration) til at skabe en fælles pædagogisk platform, der skal være styrende for fremtidig udvikling af skolen. En udvikling, der både angår den primære opgave (undervisning og opdragelse af børn/elever), den sekundære opgave (samarbejde professionelle imellem og samarbejde med forældre) og skolens struktur og organisering. En præmis i forhold til sidstnævnte udviklingsforståelse er, at den pædagogiske platform naturligvis også udvikles og revurderes svarende til samtidens udfordringer.

 

Dette kan lyde abstrakt og luftigt, men er snarere udtryk for mange års erfaringer med skoleudvikling, som gør det svært at kunne favne mangfoldigheden i en kort beskrivelse.

 

Af større skoleudviklingsopgaver, hvor jeg har været konsulent, kan jeg nævne:

Virupskolen i Århus (3 år) - udvikling af en lærende organisation

Buskelundskolen i Silkeborg (2½ år) - udvikling af fremtidens skole for nutidens børn

Lisbjerg skole I Århus (4 år) - kompetencebaseret aldersintegreret rullende indskoling.

Vestre skole i Grenå (2 år) - en fusioneret skole med fælles dannelsesideal (kvalificeret selvbestemmelse) og med aktionslæring som metode.

Hundslund Skole (2 år) aldersintegreret landsbyskole på selvpsykologisk grund.

Rønbækskolen i Hinnerup (2 år) aldersintegreret indskoling og udvikling af mellemtrin i forlængelse af nye skolereform.


.........

 

Hertil kommer mangfoldige mindre skoleudviklingsforløb.

Kirsten Bro

aut. psykolog - specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi - Ph.D.