stress

en bro - til en fremtid

Stress

Stress defineres forskelligt.

Almindeligvis oplever mennesker stress, når de opfatter, at der er en ubalance mellem de krav, der stilles til dem og de ressourcer, de har til rådighed til at leve op til disse krav.

Oplevelsen af stress er psykisk, men den påvirker vores fysiske sundhed.

Konkret kan oplevelsen af mangel på kontrol over arbejdet, uhensigtsmæssige krav, manglende opbakning fra kolleger og ledelse, være stressfremmende.

Vi reagerer forskelligt på de samme omstændigheder, hvorfor nogle mennesker håndterer store og uhensigtsmæssige krav bedre end andre. Derfor er det ikke muligt ud fra situationen alene at bestemme, om den udløser stress.

 

Som behandling og som 'hjælp til selvhjælp' er det meningsfuldt, at arbejde med nærvær i nuet/mindfulness/afspænding/ ....

Derudover kan det være relevant at intervenere i forhold til organisationen. F.eks. i relation til mængden af opgaver, klarhed i kommunikationen, klarhed i organisationens struktur og organisering, samarbejdskultur og kompetenceudvikling.

Kirsten Bro

aut. psykolog - specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi - Ph.D.