supervision

en bro - til en fremtid

Supervision

Jeg tilbyder supervision til monofaglige eller tværfaglige grupper/team, der har en pædagogisk og/eller psykologisk opgave i forhold til børn/unge/voksne.

 

Jeg forstår (jf. Willert og Madsen) supervision som en kontraktstyret og pædagogisk orienteret samtale, hvorunder supervisanden (teamet) får lejlighed til at forholde sig undersøgende til egne (teamets) arbejdsmæssige problemstillinger med henblik på at uddrage en læring om sine (teamets) egne faglige og personlige forholdemåder.

Det sidste årti har jeg gjort erfaringer med at bruge Wilbers kvadrantoptik som strukturerende perspektivisme i supervisionsprocessen.

 

Jeg oplærer også medarbejdere i at kunne supervisere - f.eks. i at kunne give kollegial supervision.

En sådan oplæring kan ske som længere varende kursusforløb for alle medarbejdere eller som kursusforløb for en mindre gruppe medarbejdere.

 

I flere årtier har jeg undervist i vejledning og supervision på diplomuddannelsesniveau. I samme tidsrum har jeg løst mange konsulentopgaver med supervision som tema, hvorfor jeg vil betegne mig som meget erfaren indenfor feltet.

Kirsten Bro

aut. psykolog - specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi - Ph.D.