teamdannelseogteamudvikling

en bro - til en fremtid

Teamdannelse og teamudvikling

Teamdannelse kan ske på baggrund af testning.

 

Hvis det er givet, hvem der skal danne et team, kan testning inddrages til at bevidstgøre teamet om medlemmernes styrker og udfordringer og dermed også om teamets styrker og udfordringer.

 

Teamdannelse kan også ske på baggrund af ønsker og vurderinger uden inddragelse af test.

 

Uanset hvilket team der er tale om, må teamet i teamdannelsesfasen forholde sig til grundlæggende spørgsmål som:

 

- Hvem er vi?

- Hvad er vores kompetencer?

- Hvad er opgaven/opgaverne?

- Hvilken sammenhæng er der mellem kompetencer og opgave?

- Hvad er vores vision?

- Roller/fordeling af opgaver mellem os?

- Hvad skal kendetegne relationen mellem os?

- Hvad er vores råderum?

- Hvordan planlægger vi opgavehåndteringen over tid?

- Hvornår og hvor ofte skal vi mødes om hvad?

- Hvordan vil vi evaluere?

 

Teamudvikling sker ved løbende, individuelt og i fællesskab, at evaluere praksis, reflektere over og trække en lære ud af erfaringerne fra praksis, som omsættes til ny og bedre handlinger i praksis.

 

Målet vil ofte være, at skabe en lærende og udviklende kultur i teamet, der fremmer teamets kompetenceudvikling i forhold til dels at løse primæropgaven og dels at fungere som et udviklende team.

Kirsten Bro

aut. psykolog - specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi - Ph.D.